JUHÁSZ SÁNDOR

Az oldalt azért nyitottam, hogy megismerjenek.

96 évvel ezelőtt született Göncz Árpád, a legtiszteletreméltóbb elnökünk. Emlékét őrizzük.
"Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni Önmagukat, s akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre."

Lehet a leírtakat közhelynek minősíteni, de a ha végig olvassa valaki bizonyára helyeselni fogja. 

Tárgy: javaslat.

   Tisztelt Hölgyem / Uram!

   Javaslatommal szeretném segíteni az Ön munkáját, az ország gazdasági helyzetének, valamint a lakosság egyre jobban elnehezedő megélhetésének javításában.

   Javaslatom a következő:

  Tudom, hazánkban vannak működő ellenőrzésekre létrehozott szervezetek, hivatalok. (Amelyek nem állnak a helyzet magaslatán.) Én mégis azzal állok elő, hogy állítsunk fel egy olyan ellenőrzési hivatalt, amely az egyes emberek, a közigazgatás, a gazdasági társulások, az állami és a civil szervezetek tevékenységét is kontrolálná (a három közjogi méltóság kivételével mindenkire vonatkoztatva, abban az esetben nincs kivétel ha maguk is törvényt sértenek, igaztalanságot szeretnének ráerőltetni a miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési képviselőkre), tehát átfogó ellenőrző feladatot látna el független szervként.

Természetesen gondoltam arra is, az embereket tájékoztatással, a kis és közép-vállalkozásokat nem csak anyagi támogatással, hanem segítő jellegű ellenőrzésekkel lehetne támogatni a munkájában, valamint munkaerő megtartásában.

   Mi is lenne a célja:

-         megelőzni és visszaszorítani a korrupciót, a visszaéléseket,

-         az úgymond körbetartozás megszüntetésére irányuló ellenőrzések,

-         szakmai ellenőrzésekkel feltárni a hiányosságokat és javaslatokkal, intézkedésekkel törekedni annak pótlására.

-         anyagi támogatások mellett segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözni a kis és középvállalkozásokat a fennmaradásuk, a munkaerő megtartásuk érdekében,

-         az elmaradott régiókban a munkanélküliek számának csökkentése érdekében speciális az igénynek megfelelő képzések felmérése és indítása a Regionális Képző Központokban,

-         elemi károk felmérésében történő segítségnyújtás,

-         a magyar és az etnikai kisebbségek egymás közötti viszonyának javítása,

-         elszámoltatás, stb.

   Itt az élet számos területét fel lehetne sorolni, hogy hol legyen segítő, és hol legyen szigorító, esetleg büntető ellenőrzés.

Véleményem szerint megvalósítható lenne a hivatal felállításához szükséges létszám, a közszférából nem kellene elbocsájtani annyi jól képzett munkatársat, a minisztériumokból feltölthető lenne az ellenőrzési főosztályok személyi állománya.    

 

  Az Egészségbiztosítási Felügyeletet sem kellett volna megszüntetni, hanem be lehetne építeni az EÜ. ellenőrzési főosztályába.

 

A többi szervezeti egység létszáma is megoldható rugalmasan. Leírhatnám részletesebben is, de ennek akkor van jelentősége, ha már folyamatba van azok létrehozása.

 

Igaz, szívesen elvállalnám a szervezet felépítését, az alapító okirat, a kollektív szerződés, a szervezeti és működési szabályzat kidolgozását, valamint vezetését.

 

Gondolja át, milyen nehéz körülmények között élnek a családok a gazdasági válság miatt, a körbetartozások miatt családok, vállalkozások mentek tönkre, munkahelyek szűntek meg. A hiteltartozásukat nem tudják fizetni, elveszítik a tetőt a fejük fölül. Ilyenkor legkönnyebb az államra, a kormányra hivatkozni, hogy nem segíti az adót fizető állampolgárokat, csak elvesz tőlük. A hivatal felállításával és eredményes és hatékony működésével véleményem szerint rövid határidőn belül pozitív változás állhat be az eddig sűrűn kritizált területeken, mint pl. a feketemunka, adóbefizetések, munkahelyteremtés.

Ebben az országban számos gépgyár, cukorgyár, konzervgyár, húsüzemek stb. működtek és gazdaságosan és természetesen azok is jól teljesítettek, akik ezeknek az üzemeknek a beszállítói, valamint alapanyag termelői voltak.

Ez az ország nem lenne ennyire eladósodva, ha a politika és a gazdasági szereplők egy irányba húzzák az ország szekerét és nem a szélrózsa minden irányába, mert most az van.

Ez az ország közepesen gazdag ország lehetett volna, ha a szellemi termékek és a gyakorlat időben találkozik egymással és nem évtizedes eltéréssel. Mire gondolok, amikor ezt írom, arra, hogy a jó képességű emberek, a szellemi tőke elhagyja az országot és külföldön kamatoztatja azt, illetve azt az államot gazdagítja ahol él.

Az ország adósságát nem azokkal a megszigorításokkal lehet csökkenteni, amivel az utóbbi időben előállt a gazdasági kabinet, hanem valós és hatékony gazdaság helyreállító programmal, és annak végrehajtásával. Legfőbb célkitűzéssel a munkahelyteremtéssel.

A mai világban, ahol olyan nagy a lakosság elkeseredése, mint hazánkban és egyre nő a korrupció, a különböző visszaélések, ahol a lakosság alapvető jogaitól fossza meg a hatalmon lévő kormány. A lakosságot megosztó, lakossággal szemben egyre növekvő fosztogató, hazug politikája egyre nehezebb helyzetbe sodorja a lakosságot. Nagyon sok a panasz ebben az egyre elszegényedő társadalomban.

Bízom benne, és amiben még sokan, hogy Magyarországon lesz egy olyan változás ahol érdemes lesz élni és dolgozni, győzni fog a társadalmi igazságosság, a tisztesség, becsület.

 Tárgy: A „MKLESZ” Magyar Köztársaság Legfelső Ellenőrzési Szerve.

   Szeretném tovább folytatni az érveimet a „MKLESZ” létrehozása ügyében.

Nagyon sok emberben felmerült az a kérdés, hogy a társadalom egy szűkös rétege gátlástalanul kizsákmányolja a munkavállalóit. Találkoztam olyan esettel is, hogy hiába dolgozott meg a „melós” az őt megillető bérért, vagy kevesebbet fizettek ki részére, vagy ki sem fizette, mert nem jött be a munkáltatónak a számítása.

Ezeket az eseteket nem vizsgálja egy ellenőrző szervezet, vagy hivatal sem, mert vagy nem merik jelezni, vagy nem tudják, kihez forduljanak. Arról nem beszélve az elmúlt két és fél év bizonyította, azt is, hogy bizalmatlanok az emberek és bizonytalanok az sérelmeiknek kivizsgálásában, gondolok itt a visszamenőleges törvényhozásra, vagy a meggondolatlan törvényalkotásra. Ne csak a nagy vállalatoknak, gazdaságoknak, szervezeteknek, szolgáltatóknak lehet igazuk, hanem az egyszerű úgymond kisembereknek is.

Vannak olyan ellenőrzési szervezetek is, akiknek a jogosultságuk korlátozottak, így nem léphetnek fel hathatósan.

Én gazdaságosabbnak és kivitelezhetőnek tartok egy olyan ellenőrzési szervezet létrehozását, amelyik működésével az állam érdekeit figyelembe véve a törvények betartása és betartatása a társadalmi igazságosság, a becsületesség elvével egyetértve folytatná mindennapos tevékenységét. Biztosítva lenne a becsületes emberek megélhetése és a közélet tisztaságának betartása és betartatása mind a politika, mind a társadalom és a gazdaság területén.

Ez a szervezet egy olyan intézmény lehetne, ahol ép az ellenőrzés alá vontaknak lenne kötelessége bizonyítani önmaga igazát. Ehhez viszont olyan munkatársakra van szükség, akik nem korrumpálhatóak, feddhetetlen előéletű becsületes, hazáját szerető emberek.

Ezért merem állítani, amennyiben olyan felhatalmazást kapnék, hogy állítsam fel és szervezzem meg ennek a Főigazgatóság, a szervezet működését, olyan csapatot tudnék összeállítani, akik tevékenységükkel rövid időn belül számos területen eredményt tudnának felmutatni. Ezeket a munkatársakat egy egyszerű átcsoportosítással, áthelyezéssel a közigazgatás (minisztériumokból) részeiből megoldható, a fennmaradó létszám pedig pályáztatással feltölthető lenne.

A személyemről meg csak annyit, mivel katonai rendfokozattal rendelkezem és nem lett visszavonva, valamint ezzel a pártoktól való függetlenségem is bizonyítaná, ezért a rendfokozati feszültség elkerülése érdekében altábornaggyá kellene előléptetni, mert hazánkban a Magyar Honvédség vezérkari főnöke (vezérezredes) kivételével altábornagyi rendfokozatban irányítják szervezetüket.

Én nem politikai szerepvállalást szeretnék, hanem a hazámat szolgálni. Nem elismerésre vágyom, hanem szolgálni akarom a magyar népet és szeretném megkönnyíteni az amúgy is sanyarú mindennapi megélhetésüket.

 

Ezen az ellenőrzési területen mondhatni tejhatalmat kérnék nem a törvényen felüliként, mint a mai Fidesz politikusok, hanem a mielőbbi morál helyreállítása érdekében. Becsületes, tisztességes ember vagyok és az is szeretnék maradni függetlenül az ellátandó feladataimtól.

 

Milyen jogosítványok szükségesek?

-         jelzálogjog bejegyeztetés a Földhivataloknál, bankoknál;

-         büntetés, felelősségre vonás;

-         magán és vállalati, gazdasági társaságok vagyonának zárolása, illetve állami tulajdonba vétele;

-         pályázat útján történő segítségnyújtás az elmaradott térségben élőknek (személyeknek, önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak, stb.)

-         jól képzett munkatársak átvétele a közigazgatásból és egyéb szervezetektől;

-         fiatal pályakezdőknek is kihívást jelentő lehetőség;

-         pártsemlegesség;

-         rendeletalkotási jog, minősített okmányokba, iratokba töténő betekintés, stb.

 

Reménykedem és bízom abban, hogy ez a kis ország, amin már keresztülment hamarosan egy felfelé ívelő gazdasági helyzetbe kerül, egyben az országunk megítélése is jelentősen javulni fog.

  Tárgy: a „MKLESZ” működése

   A „MKLESZ” működésével további segítséget tudna nyújtani mind a minisztériumok, mind a különböző állami és egyéb szervezeteknek az ellenőrzés folyamán felmerült olyan kérdésekben, ahol még hiányzik esetleg hiányos a törvény, törvényerejű rendelet, határozat vagy állásfoglalalás.

Pont ezeket a hiányosságokat tudják kihasználni azok, akik különböző visszaéléseket követnek el büntetlenül.

Igaz, szókimondó és bátor katonai ügyészt „TÁBORNOK PER ügyésze volt, akit leváltottak” én szívesen foglakoztatnám azt az őrnagyot aki „MKLESZ” szakmai ellenőrzési igazgatóságában, amennyiben annak létrehozásáról döntenek. Sajnos a nevére nem emlékszem annak az őrnagynak.

Én jelenleg nem kívánom bírálni a Nemzeti Földalap Kezelő munkáját sem, pedig számos alkalommal vétettek a szabályok ellen. A probléma ott kezdődik, amikor a törvényeket, törvényerejű rendeleteket módosítjuk a kiírt pályázatokhoz, hogy ne az nyerje meg, akiknek meghirdették az Orbán kormány működése során. Ráadásul titkosították is nehogy tudomásukra jusson azoknak, akiket elutasítottak és az ellenzéki politikusoknak, mert akkor számos kérdést tehetnek fel mind a miniszterelnöknek, mind a vidékfejlesztési miniszternek. Ángyán József volt államtitkár számos alkalommal rámutatott, hogy ép ellentétjét csinálja a kormány, mint amit annak idején meghirdetett az állami földek földbérletbe adásával.

Ezeket a földbérleti szerződéseket is ellenőriztetném, és minden szerződést, amit ez a kormány kötött. Ezeket lehetne folytatni, amik eddig megtörténtek.

Nem szaporítom tovább a szót. Mindezek alapján remélem elég indokot soroltam fel a „MKLESZ” megalapítására.

 

  Egy új szervezet létrehozására teszek javaslatot, annak érdekében, hogy a magas pozícióban tevékenykedő politikusokat is felelősségre lehessen vonni az elkövetett tevékenységéért.

Gondolok egy ORSZÁGBÍRÓSÁG intézményének felállítására, aminek az lenne a feladata, hogy a miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat el lehessen marasztalni a hibás politikai és gazdasági döntéseiért. Ha jól emlékszem hasonló szervezet Izlandon működik, de még nem volt egy eset sem, hogy gyakorlatban is tevékenykedtek volna.

Miért gondoltam azt, hogy vezessük be hazánkban is egy hasonló szervezet működését? Azért, hogy ne történhessen meg mindaz, ami most folyik ebben a kis országban, ahol mindent elkövetnek (alaptörvény módosítása, törvénymódosítás) az önös érdekek megvalósítása érdekében.

Milyen esetekre gondoltam?

Az alaptörvényt megszegő Orbán Viktor miniszterelnökre, mivel az Ő és a FIDESZ által gyakorolt törvényalkotással, törvényhozással a demokratikus rend megdöntésére irányuló bűncselekményt valósít meg.

Az önös érdekből a hatalmon maradása érdekében (elnöki, diktatórikus rendszer megvalósítása) olyan törvényt alkot, illetve régit módosít, amivel azt véghez is viheti. Sorolni lehetne még.

Az ország gazdasági helyzetének romlása miatt hozott hibás gazdasági döntések miatt feleljen az ORSZÁGBÍRÓSÁG előtt Matolcsy György is, hisz az Ő személy elég ahhoz, hogy Magyarország ilyen súlyos állapotba került. Egy hozzá nem értő személy.

Az ország fizető eszköze elleni támadással vádolható meg Kósa Lajos a FIDESZ alelnöke és Szijjártó Péter az akkori miniszterelnöki szóvivő.

Ehhez tanúként meghallgatásra ott van az egész országgyűlés.

 

Véleményem szerint a FIDESZES országgyűlési képviselők a kihallgatás során jobban énekelnének, mint a Magyar Honvédség énekkara.

 

Természetesen ennek az intézménynek a léte ŐR lehetne egy olyan politikai morál kialakulásában, ahol lehet hinni a politikusoknak, ahol a politikusok a nép érdekeiket képviselik. Ahol számít a becsület, tisztesség, a társadalmi igazságosság. A bíróságok függetlenségének megőrzése.

 

Reménykedem abban, hogy ez a kis ország az én szülőhazám és az abban élő emberek olyan sorsra jutnak hamarosan, amiben nem szégyenkezni kell, hanem felemelt fővel mondhatja, MAGYAR VAGYOK!

 

 Korábban már küldtem Önnek javaslatokat, egyik a Magyar Köztársaság Legfelső Ellenőrzési Szerve (MKLESZ), illetve az ORSZÁGBÍRÓSÁG létrehozására vonatkozott.

A napokban történtek során már látom, hogy szükséges lenne ennek a független ellenőrző szervezet megalakítása, létrehozása, hisz a jelenleg a hazánkban fennálló körülmények és a társadalomban folyó ketté szakítottság és egymás elleni hangolás, ami a Fidesznek nagyon jó retorikus tevékenységének köszönhető. Ezt nem kell Önnek bemutatnom, látja, tapasztalja, mi folyik itt Magyarországon.

Ebben a kis országban, ahol szerettek élni az emberek, ahol számos területen láttak már jobb megélhetőséget, jól termelő ipart, megfelelő mennyiségű és minőségű mezőgazdasági termékeket (gabona, állat, gyümölcs vele a konzervipar) stb. Mára már minden az enyészeté, a felújított ipari üzemek, vágóhidak, különböző feldolgozó üzemek. Ezeket most ismét helyre kellene állítani.

Én csak azt látom, és tapasztalom, hogy hazánkban, ami jelenleg történik, és ha azt helyre kívánja állítani a normális kerékvágásba a választás után, amihez igen csak nagy bátorság kell, és nagy akarat.

Most azt lehet érzékelni, a Fidesz minden területen szinte leamortizálja ezt az országot annyira, hogy valóban nagyon nehéz lesz felemelni onnan, ahol jelenleg most van.

Az orvosok, diákok, rendőrök, tűzoltók el kívánják hagyni az országot jobb megélhetés reményében, de nem csak Ők vannak így, hanem számos katona kollégám is jelezte már, ha meggondolom, és a külföldi ajánlatot elfogadom, akkor többen követnének. Igaz még nem döntöttem el, de hamarosan meg kell adnom a választ a barátomnak.

Nem tudom, mit hoz a jövő, de eddig nekem több 10 millió Ft kárt okozott ez a kormány az elmúlt években. Reménykedem abban, hogy nem elhagynom, hanem szolgálnom kell a hazám.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

3. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

4. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

5. Ingyen internet Wifi netvadász antennával nagy távolságról!

► WIFI ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A 1174.BOCSKAI U 29,WIFI NETVADÁSZ KAMIONRA TEL:+36309847295,0612570573

wiffi.hupont.hu

6. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

7. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

8. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

9. ANTENNA SZAKÜZLET és WEBÁRUHÁZ BP.1174 BOCSKAI 29!

► TEL:0612570573,+36309847295.MŰHOLDAS és FÖLDI DIGITÁLIS HD vételhez mindenféle antenna és kiegészítők nagy választékban kaphatóak a szaküzletben.Egyéni vásárlók és antenna szerelők megrendeléseit várjuk.

antennaszerelozona.hupont.hu

10. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

11. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

12. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

13. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

14. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

15. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

16. Fa jároka,fa járokák,jároka,járókák,baba járóka,fa karám,fa karámok,olcsón!

► Fa jároka,fa járokák,jároka,járókák,baba járóka,fa karám,fa karámok,összecsukható járóka,utazó járóka,emelhetős járóka,fix járóka,hálós járóka,bükkfa járóka,görgős járóka,nyolcszöglatű járóka,összecsukható járóka,járóka betét,emelhető fa járóka,

fajarokak.hupont.hu

17. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

18. Benedek székelykapuk , székelykapu faragás

► székelykapuk, nyilok, kerítések ,kopjafák.

kaputfaragok.hupont.hu

19. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

20. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály

► Minden ami sebészet és azon túl... Egy kórházi osztály élete belül és a falakon túl

florsebeszet.hupont.hu

21. Tanulóbicikli, tanulóbiciklik, spartan tanulóbicikli, futókerékpár, hauck

► Tanuló biciklik,olcsón.www.bababoltolcso.hu

tanulobiciklik.hupont.hu

22. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

23. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

24. KOPJAFA-FARAGÁS, FAFARAGÓMŰHELY BICSKÉN

► Rendelhető :reális áron-Székely fafaragás,kopjafa,fejfa,kereszt-síremlék,székelykapuk faragása,faragott konyha és szoba bútorok,kiegészítők,kerti faragott pavilonok,a fa díszitő faragása. Alapanyag tölgyfa

kopjafa-faragas.hupont.hu

25. ÉLELMISZER HÁZHOZSZÁLLÍTÁS SOPRONBAN ÚJDONSÁG!!!

► Élelmiszer, vegyiáru és minden, amire a háztartásban szüksége lehet! Most akár INGYENESEN az Ön otthonába szállítjuk és mindehhez csak telefonálnia kell nekünk!

elelmiszersopron.hupont.hu

26. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

27. kandalló építés házilag és egyszerűen

► Saját kezűleg épített kandalló:) te is képes vagy rá,hogy szebbé tedd otthonod,és még hasznos is

kandalloepites.hupont.hu

28. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ ÖSSZKÖZMŰVES KLÍMÁS MOBIL HÁZAK KIADÓK.

► Zadartól 23 km-re délre, 4 km-re Biográd előtt helyezkedik el TURANJ.(Budapesttől 633 km) Tel.: 0631 7898920 (WhatsApp, Viber) dalmaciazadar@gmail.com http://www.horvatorszag-turanj.hu 180 és 560 €/hét/ház, szezontól függően. Magyar személyzet.

virservistravel.hupont.hu

29. Házi Sütemények készítése, garantált minőség, olcsó ár!

► Mindenféle sütemény elkészítése természetesen kiváló minőségben!Nálam nem marad ki belőle egyetlen hozzávaló sem!Jobb mint a cukrászdai! Bármilyen alkalomra vállalom az ön által elképzelt sütemény elkészítését!

hazisuti.hupont.hu

30. Dr. Ökrös Gábor honlapja

► Budapest XI. kerületi háziorvosi rendelés

kura.hupont.hu

31. Tanulás! :(

► Tanulni nem jó, de muszáj! Ezt ne feledd el! Ezért fontos ez a weblap!

uvozollek-itt.hupont.hu

32. Hétszínvirág Gyermekorvosi Rendelő

► Gyermekorvosi rendelés. Gyermekek egészségügyi ellátása.

drjuhaszzs.hupont.hu

33. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

34. PeronPizza Győr-Ménfőcsanak

► Igazi olasz pizzák nagy választékával várjuk megrendeléseit !

peronpizza.hupont.hu

35. STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ

► KÁLDI LÁSZLÓ STANDARD HULLÁMOS PAPAGÁJ TENYÉSZTŐ H-17-014

standard-hullamos-papagaj.hupont.hu

36. GSM SZERVIZ KECSKEMÉT

► Mobiltelefonok adás-vétel cseréje! Helyszini gyorsszerviz akár 1 órán bellül. Tartozékok nagy választékban

gsm-szerviz.hupont.hu

37. TONCHI

► **** 4. Dan? Legfeljebb egy halvány mosoly reggel, ha tükörbe nézek. *** ******************* ifj. Huszár Antal (TONCHI) ******************** Harcművész, zeneszerző, dalszövegíró és grafikus

tonchi.hupont.hu

38. MileyBotrányokÉsMégSokMásJóDologNézdMegMost!

► Sok minden jó MileyCyrusról...:)meg még rengeteg más dolog de ha egyszer elolvasod az oldim akkor is gyere vissza mer naprol napra bővülök;).OlvasElMindent:)!

mileybotranyok.hupont.hu

39. Angelika Cukrászda Karcag

► Karcag legjobb süteményei a legjobb áron! A legjobbat mi sütjük! A legolcsóbban! Akinek számít aminőség jó helyen jár.

angelikacuki.hupont.hu

40. Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom

► Csak az az ügy elveszett, amit feladunk. Érdekvédelem, követeléskezelés egyéni módszerekkel.

vvmozgalom.hupont.hu

41. Twilight Saga, minden ami Twillight

► Nem tudom, meddig ültünk ott mozdulatlanul. Talán órákig. Végül a pulzusom lenyugodott, de Edward nem moccant, szótlanul tartott a karjában. Tudtam, hogy bármelyik pillanatban túl sok lehet neki ez az egész, és akkor az én életemnek vége - olyan gyor

vampire.hupont.hu

42. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

43. Demi Lovato fan oldal

► Sziasztok!Ez egy Demi Lovato fan oldal!Ha fan vagy akkor itt a helyed!Hamar ráfogsz jönni!:)

demi-lovatoforever.hupont.hu

44. Felsőzsolca Városi Sport Club

► Ria Ria Felsőzsolca

fvsc.hupont.hu

45. Sorozatnézés ingyen és minden kategóriában

► sorozatok és szórakozás

korozslorinc.hupont.hu

46. Magyar vándor

► Mindenki lapja

vandorsandor.hupont.hu

47. Szállások a Mátrában

► Rendelkezésre álló szálláshelyek Parádsasváron és külterületén Fényespusztán. SZÉP kártya elfogadó helyek!

fenyesapartman.hupont.hu

48. MŰANYAG KANNÁK

► amikor valamibe tölteni kell

kanna.hupont.hu

49. Harkányi kerékpár és robogó kölcsönző!!!

► Tisztelt érdeklődő! Ön Harkányi Kerékpár és robogó kölcsönző honlapján jár. Szeretettel várunk minden kedves sportolásra, kerékpározásra,kirándulásra,túrázásra vágyó vendégeinket!!!Cím:7815 Harkány Táncsics Mihály utca 7

harkanyikerekparkolcsonzo.hupont.hu

50. Eger Ceragem Masszázs

► Tapasztalja meg a CERAGEM jótékony hatásait!

ceragemmasszazseger.hupont.hu

51. Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa fut

► Futóbiciklik, futóbicikli, spartan futóbicikli, akciós futóbiciklik, fa futóbiciklik, olcsó futóbicikli, osztrák futóbiciklik, német futóbicikli, felfújható futóbiciklik, pedál nélküli futóbiciklik diszkont,

futobiciklik.hupont.hu

52. SZíNPADTECHNIKA, TŰZÁLLÓ TEXTILEK ÉS SZŐNYEGEK

► Színpadszervíz - és technika. Beltéri és kültéri lángálló/tűzálló és impregnált anyagok is nálunk. Varrás, készítés, tisztítás. Keressen minket! TEL:06 30 730 2946, textilesszonyeg@gmail.com

langallotextilek.hupont.hu

53. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

54. INGYEN JÓSLAT

► Jósoltasson teljesen ingyen, tarot kártyából, E-mail -ben válaszolok mindenkinek! Család, pénzügyek, szerelem, egészség.

igyenjslat.hupont.hu

55. Ambrus János Méhészete

► Borsod megyei településen egy sokoldalu méhészet található. Kóstolja meg a lépesmézeket, gyümölcsrostos mézeket és mézkülönlegességeket, amelyeket csak nálunk találhat meg!

mezeskucko.hupont.hu

56. LittleBlog

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

littleblog.hupont.hu

57. TANÁCSADÁS

► Válságmenedzselés, cégtanácsadás, adókímélő eljárások, céginformáció, cégátvilágítás, kockázatelemzés, adóoptimalizálás, gyors hatékony segítség a bajban, munkavállalók átvilágítása ellenőrzése,

tanacsotadok.hupont.hu

58. Könnyűszerkezetes családi házak

► "Könnyűszer, ha gyorsan kell"

konnyuszer.hupont.hu

59. Shiba-Inu

► Amennyiben beltenyészettől mentes és betegségekre kevésbé érzékeny fajtát keres, mely igazán szeretetre méltó és rengeteg szeretetet ad, mindenképpen a Shiba a legjobb döntés!

shibainu-elado.hupont.hu

60. SATURN és SOLINA vitorlások

► Könnyed megoldások kompromisszumok nélkül

saturn.hupont.hu

61. Tűzifa olcsón eladó!!!!!!!!!!

► Egyenesen termelőtől. A szállítás ingyenes.

fakft.hupont.hu

62. THEATER BRASS MISKOLC

► A Theater Brass Miskolc 2000-ben alakult a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Szimfonikus Zenekar rézfúvósaiból.

szinhazirezesek.hupont.hu

63. Tiszta élet

► A boldogságod csakis rajtad múlik, nem a külső körülményeken

tisztaelet.hupont.hu

64. Rumli Cipőbolt ... Új és használt márkás cipők szinte féláron!!

► új cipők a bolti ár alatt 40-50-60 %-kal !!! használt cipők még olcsóbban...

rumlicipobolt.hupont.hu

65. TAKÁCS GYÖRGY KAROSSZÉRIA LAKATOS MESTER Budapest Dél Buda

► 1968 óta foglalkozunk autó karosszéria és kipufogó javítással,kedvező árakkal várjuk önöket

karosszerialakatos.hupont.hu

66. hasznosinfonet üdv a honlapon!Kösz,hogy benézett!(www.index.hu)

► Idézetek,film premierek,és más hasznos dolgok

hasznosinfonet.hupont.hu

67. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

68. Lakóhajóbérlés a Tisza-tavon

► Ha igazi élményre, igazi horgászatra vágyik, horgásszon lakóhajómon!Itt mindent megtalál egy helyen.Csodálatos, vadregényes Tisza,horgászat, nagy fogások, kényelmes lakóhajó.

lakohajoberlestiszan.hupont.hu

69. Mellszívó,mellszívók,elektromos mellszívó,kézi mellszívó,mellszívó jó áron!

► Mellszívó,mellszívók,elektromos mellszívó,kézi mellszívó,mellszívó jó áron!Philips AVENT,BabyOno,Bertoni,Momert,Medela,Tomee Tipee kézi és elektromos mellszívók nagy választékban!Rendeljen most!

mellszivo.hupont.hu

70. Nyuszipoly Rajongói Oldal

► Szeretettel várunk minden Nyuszipoly Rajongót, és mindenkit :)

nyuszipolyrajongoiklub.hupont.hu

71. Pitbull Kutyák oldala

► Pit kutyák

pitbull.hupont.hu

72. Lakásfelújítás,szigetelés,burkolás,festés-mázolás,tetöjavitás,kandaloépités

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

hazfelujitas.hupont.hu

73. Fa dísztárgyak

► Fából készűlt ajándéktárgyak fatányérok,fakupák,vágódeszkák,szoborállványok stb.

facucc.hupont.hu

74. Garázs vásár

► jó állapotú használt cuccok

garazsvasar.hupont.hu

75. BALOGH APARTMANHAZ PULA ISZTRIA ana.balog@pu.t-com.hr

► Tulajdonosnál érdeklődhetnek német, szlovén, magyar és horvát nyelven.TEL:00385 9817 44704

horvatszallas.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 31
Heti: 113
Havi: 533
Össz.: 54 478

Látogatottság növelés
Oldal: Javaslat
JUHÁSZ SÁNDOR - © 2008 - 2019 - juhaszsandor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »