JUHÁSZ SÁNDOR

Az oldalt azért nyitottam, hogy megismerjenek.

96 évvel ezelőtt született Göncz Árpád, a legtiszteletreméltóbb elnökünk. Emlékét őrizzük.
"Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni Önmagukat, s akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre."

Lehet a leírtak közhelynek minősíteni, de a ha végig olvassa valaki bizonyára helyeselni fogja. 

Tárgy: javaslat.

   Tisztelt Hölgyem / Uram!

   Javaslatommal szeretném segíteni az Ön munkáját, az ország gazdasági helyzetének, valamint a lakosság egyre jobban elnehezedő megélhetésének javításában.

   Javaslatom a következő:

  Tudom, hazánkban vannak működő ellenőrzésekre létrehozott szervezetek, hivatalok. (Amelyek nem állnak a helyzet magaslatán.) Én mégis azzal állok elő, hogy állítsunk fel egy olyan ellenőrzési hivatalt, amely az egyes emberek, a közigazgatás, a gazdasági társulások, az állami és a civil szervezetek tevékenységét is kontrolálná (a három közjogi méltóság kivételével mindenkire vonatkoztatva, abban az esetben nincs kivétel ha maguk is törvényt sértenek, igaztalanságot szeretnének ráerőltetni a miniszterekre, államtitkárokra, országgyűlési képviselőkre), tehát átfogó ellenőrző feladatot látna el független szervként.

Természetesen gondoltam arra is, az embereket tájékoztatással, a kis és közép-vállalkozásokat nem csak anyagi támogatással, hanem segítő jellegű ellenőrzésekkel lehetne támogatni a munkájában, valamint munkaerő megtartásában.

   Mi is lenne a célja:

-         megelőzni és visszaszorítani a korrupciót, a visszaéléseket,

-         az úgymond körbetartozás megszüntetésére irányuló ellenőrzések,

-         szakmai ellenőrzésekkel feltárni a hiányosságokat és javaslatokkal, intézkedésekkel törekedni annak pótlására.

-         anyagi támogatások mellett segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözni a kis és középvállalkozásokat a fennmaradásuk, a munkaerő megtartásuk érdekében,

-         az elmaradott régiókban a munkanélküliek számának csökkentése érdekében speciális az igénynek megfelelő képzések felmérése és indítása a Regionális Képző Központokban,

-         elemi károk felmérésében történő segítségnyújtás,

-         a magyar és az etnikai kisebbségek egymás közötti viszonyának javítása,

-         elszámoltatás, stb.

   Itt az élet számos területét fel lehetne sorolni, hogy hol legyen segítő, és hol legyen szigorító, esetleg büntető ellenőrzés.

Véleményem szerint megvalósítható lenne a hivatal felállításához szükséges létszám, a közszférából nem kellene elbocsájtani annyi jól képzett munkatársat, a minisztériumokból feltölthető lenne az ellenőrzési főosztályok személyi állománya.    

 

  Az Egészségbiztosítási Felügyeletet sem kellett volna megszüntetni, hanem be lehetne építeni az EÜ. ellenőrzési főosztályába.

 

A többi szervezeti egység létszáma is megoldható rugalmasan. Leírhatnám részletesebben is, de ennek akkor van jelentősége, ha már folyamatba van azok létrehozása.

 

Igaz, szívesen elvállalnám a szervezet felépítését, az alapító okirat, a kollektív szerződés, a szervezeti és működési szabályzat kidolgozását, valamint vezetését.

 

Gondolja át, milyen nehéz körülmények között élnek a családok a gazdasági válság miatt, a körbetartozások miatt családok, vállalkozások mentek tönkre, munkahelyek szűntek meg. A hiteltartozásukat nem tudják fizetni, elveszítik a tetőt a fejük fölül. Ilyenkor legkönnyebb az államra, a kormányra hivatkozni, hogy nem segíti az adót fizető állampolgárokat, csak elvesz tőlük. A hivatal felállításával és eredményes és hatékony működésével véleményem szerint rövid határidőn belül pozitív változás állhat be az eddig sűrűn kritizált területeken, mint pl. a feketemunka, adóbefizetések, munkahelyteremtés.

Ebben az országban számos gépgyár, cukorgyár, konzervgyár, húsüzemek stb. működtek és gazdaságosan és természetesen azok is jól teljesítettek, akik ezeknek az üzemeknek a beszállítói, valamint alapanyag termelői voltak.

Ez az ország nem lenne ennyire eladósodva, ha a politika és a gazdasági szereplők egy irányba húzzák az ország szekerét és nem a szélrózsa minden irányába, mert most az van.

Ez az ország közepesen gazdag ország lehetett volna, ha a szellemi termékek és a gyakorlat időben találkozik egymással és nem évtizedes eltéréssel. Mire gondolok, amikor ezt írom, arra, hogy a jó képességű emberek, a szellemi tőke elhagyja az országot és külföldön kamatoztatja azt, illetve azt az államot gazdagítja ahol él.

Az ország adósságát nem azokkal a megszigorításokkal lehet csökkenteni, amivel az utóbbi időben előállt a gazdasági kabinet, hanem valós és hatékony gazdaság helyreállító programmal, és annak végrehajtásával. Legfőbb célkitűzéssel a munkahelyteremtéssel.

A mai világban, ahol olyan nagy a lakosság elkeseredése, mint hazánkban és egyre nő a korrupció, a különböző visszaélések, ahol a lakosság alapvető jogaitól fossza meg a hatalmon lévő kormány. A lakosságot megosztó, lakossággal szemben egyre növekvő fosztogató, hazug politikája egyre nehezebb helyzetbe sodorja a lakosságot. Nagyon sok a panasz ebben az egyre elszegényedő társadalomban.

Bízom benne, és amiben még sokan, hogy Magyarországon lesz egy olyan változás ahol érdemes lesz élni és dolgozni, győzni fog a társadalmi igazságosság, a tisztesség, becsület.

 Tárgy: A „MKLESZ” Magyar Köztársaság Legfelső Ellenőrzési Szerve.

   Szeretném tovább folytatni az érveimet a „MKLESZ” létrehozása ügyében.

Nagyon sok emberben felmerült az a kérdés, hogy a társadalom egy szűkös rétege gátlástalanul kizsákmányolja a munkavállalóit. Találkoztam olyan esettel is, hogy hiába dolgozott meg a „melós” az őt megillető bérért, vagy kevesebbet fizettek ki részére, vagy ki sem fizette, mert nem jött be a munkáltatónak a számítása.

Ezeket az eseteket nem vizsgálja egy ellenőrző szervezet, vagy hivatal sem, mert vagy nem merik jelezni, vagy nem tudják, kihez forduljanak. Arról nem beszélve az elmúlt két és fél év bizonyította, azt is, hogy bizalmatlanok az emberek és bizonytalanok az sérelmeiknek kivizsgálásában, gondolok itt a visszamenőleges törvényhozásra, vagy a meggondolatlan törvényalkotásra. Ne csak a nagy vállalatoknak, gazdaságoknak, szervezeteknek, szolgáltatóknak lehet igazuk, hanem az egyszerű úgymond kisembereknek is.

Vannak olyan ellenőrzési szervezetek is, akiknek a jogosultságuk korlátozottak, így nem léphetnek fel hathatósan.

Én gazdaságosabbnak és kivitelezhetőnek tartok egy olyan ellenőrzési szervezet létrehozását, amelyik működésével az állam érdekeit figyelembe véve a törvények betartása és betartatása a társadalmi igazságosság, a becsületesség elvével egyetértve folytatná mindennapos tevékenységét. Biztosítva lenne a becsületes emberek megélhetése és a közélet tisztaságának betartása és betartatása mind a politika, mind a társadalom és a gazdaság területén.

Ez a szervezet egy olyan intézmény lehetne, ahol ép az ellenőrzés alá vontaknak lenne kötelessége bizonyítani önmaga igazát. Ehhez viszont olyan munkatársakra van szükség, akik nem korrumpálhatóak, feddhetetlen előéletű becsületes, hazáját szerető emberek.

Ezért merem állítani, amennyiben olyan felhatalmazást kapnék, hogy állítsam fel és szervezzem meg ennek a Főigazgatóság, a szervezet működését, olyan csapatot tudnék összeállítani, akik tevékenységükkel rövid időn belül számos területen eredményt tudnának felmutatni. Ezeket a munkatársakat egy egyszerű átcsoportosítással, áthelyezéssel a közigazgatás (minisztériumokból) részeiből megoldható, a fennmaradó létszám pedig pályáztatással feltölthető lenne.

A személyemről meg csak annyit, mivel katonai rendfokozattal rendelkezem és nem lett visszavonva, valamint ezzel a pártoktól való függetlenségem is bizonyítaná, ezért a rendfokozati feszültség elkerülése érdekében altábornaggyá kellene előléptetni, mert hazánkban a Magyar Honvédség vezérkari főnöke (vezérezredes) kivételével altábornagyi rendfokozatban irányítják szervezetüket.

Én nem politikai szerepvállalást szeretnék, hanem a hazámat szolgálni. Nem elismerésre vágyom, hanem szolgálni akarom a magyar népet és szeretném megkönnyíteni az amúgy is sanyarú mindennapi megélhetésüket.

 

Ezen az ellenőrzési területen mondhatni tejhatalmat kérnék nem a törvényen felüliként, mint a mai Fidesz politikusok, hanem a mielőbbi morál helyreállítása érdekében. Becsületes, tisztességes ember vagyok és az is szeretnék maradni függetlenül az ellátandó feladataimtól.

 

Milyen jogosítványok szükségesek?

-         jelzálogjog bejegyeztetés a Földhivataloknál, bankoknál;

-         büntetés, felelősségre vonás;

-         magán és vállalati, gazdasági társaságok vagyonának zárolása, illetve állami tulajdonba vétele;

-         pályázat útján történő segítségnyújtás az elmaradott térségben élőknek (személyeknek, önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak, stb.)

-         jól képzett munkatársak átvétele a közigazgatásból és egyéb szervezetektől;

-         fiatal pályakezdőknek is kihívást jelentő lehetőség;

-         pártsemlegesség;

-         rendeletalkotási jog, minősített okmányokba, iratokba töténő betekintés, stb.

 

Reménykedem és bízom abban, hogy ez a kis ország, amin már keresztülment hamarosan egy felfelé ívelő gazdasági helyzetbe kerül, egyben az országunk megítélése is jelentősen javulni fog.

  Tárgy: a „MKLESZ” működése

   A „MKLESZ” működésével további segítséget tudna nyújtani mind a minisztériumok, mind a különböző állami és egyéb szervezeteknek az ellenőrzés folyamán felmerült olyan kérdésekben, ahol még hiányzik esetleg hiányos a törvény, törvényerejű rendelet, határozat vagy állásfoglalalás.

Pont ezeket a hiányosságokat tudják kihasználni azok, akik különböző visszaéléseket követnek el büntetlenül.

Igaz, szókimondó és bátor katonai ügyészt „TÁBORNOK PER ügyésze volt, akit leváltottak” én szívesen foglakoztatnám azt az őrnagyot aki „MKLESZ” szakmai ellenőrzési igazgatóságában, amennyiben annak létrehozásáról döntenek. Sajnos a nevére nem emlékszem annak az őrnagynak.

Én jelenleg nem kívánom bírálni a Nemzeti Földalap Kezelő munkáját sem, pedig számos alkalommal vétettek a szabályok ellen. A probléma ott kezdődik, amikor a törvényeket, törvényerejű rendeleteket módosítjuk a kiírt pályázatokhoz, hogy ne az nyerje meg, akiknek meghirdették az Orbán kormány működése során. Ráadásul titkosították is nehogy tudomásukra jusson azoknak, akiket elutasítottak és az ellenzéki politikusoknak, mert akkor számos kérdést tehetnek fel mind a miniszterelnöknek, mind a vidékfejlesztési miniszternek. Ángyán József volt államtitkár számos alkalommal rámutatott, hogy ép ellentétjét csinálja a kormány, mint amit annak idején meghirdetett az állami földek földbérletbe adásával.

Ezeket a földbérleti szerződéseket is ellenőriztetném, és minden szerződést, amit ez a kormány kötött. Ezeket lehetne folytatni, amik eddig megtörténtek.

Nem szaporítom tovább a szót. Mindezek alapján remélem elég indokot soroltam fel a „MKLESZ” megalapítására.

 

  Egy új szervezet létrehozására teszek javaslatot, annak érdekében, hogy a magas pozícióban tevékenykedő politikusokat is felelősségre lehessen vonni az elkövetett tevékenységéért.

Gondolok egy ORSZÁGBÍRÓSÁG intézményének felállítására, aminek az lenne a feladata, hogy a miniszterelnököket, minisztereket, államtitkárokat el lehessen marasztalni a hibás politikai és gazdasági döntéseiért. Ha jól emlékszem hasonló szervezet Izlandon működik, de még nem volt egy eset sem, hogy gyakorlatban is tevékenykedtek volna.

Miért gondoltam azt, hogy vezessük be hazánkban is egy hasonló szervezet működését? Azért, hogy ne történhessen meg mindaz, ami most folyik ebben a kis országban, ahol mindent elkövetnek (alaptörvény módosítása, törvénymódosítás) az önös érdekek megvalósítása érdekében.

Milyen esetekre gondoltam?

Az alaptörvényt megszegő Orbán Viktor miniszterelnökre, mivel az Ő és a FIDESZ által gyakorolt törvényalkotással, törvényhozással a demokratikus rend megdöntésére irányuló bűncselekményt valósít meg.

Az önös érdekből a hatalmon maradása érdekében (elnöki, diktatórikus rendszer megvalósítása) olyan törvényt alkot, illetve régit módosít, amivel azt véghez is viheti. Sorolni lehetne még.

Az ország gazdasági helyzetének romlása miatt hozott hibás gazdasági döntések miatt feleljen az ORSZÁGBÍRÓSÁG előtt Matolcsy György is, hisz az Ő személy elég ahhoz, hogy Magyarország ilyen súlyos állapotba került. Egy hozzá nem értő személy.

Az ország fizető eszköze elleni támadással vádolható meg Kósa Lajos a FIDESZ alelnöke és Szijjártó Péter az akkori miniszterelnöki szóvivő.

Ehhez tanúként meghallgatásra ott van az egész országgyűlés.

 

Véleményem szerint a FIDESZES országgyűlési képviselők a kihallgatás során jobban énekelnének, mint a Magyar Honvédség énekkara.

 

Természetesen ennek az intézménynek a léte ŐR lehetne egy olyan politikai morál kialakulásában, ahol lehet hinni a politikusoknak, ahol a politikusok a nép érdekeiket képviselik. Ahol számít a becsület, tisztesség, a társadalmi igazságosság. A bíróságok függetlenségének megőrzése.

 

Reménykedem abban, hogy ez a kis ország az én szülőhazám és az abban élő emberek olyan sorsra jutnak hamarosan, amiben nem szégyenkezni kell, hanem felemelt fővel mondhatja, MAGYAR VAGYOK!

 

 Korábban már küldtem Önnek javaslatokat, egyik a Magyar Köztársaság Legfelső Ellenőrzési Szerve (MKLESZ), illetve az ORSZÁGBÍRÓSÁG létrehozására vonatkozott.

A napokban történtek során már látom, hogy szükséges lenne ennek a független ellenőrző szervezet megalakítása, létrehozása, hisz a jelenleg a hazánkban fennálló körülmények és a társadalomban folyó ketté szakítottság és egymás elleni hangolás, ami a Fidesznek nagyon jó retorikus tevékenységének köszönhető. Ezt nem kell Önnek bemutatnom, látja, tapasztalja, mi folyik itt Magyarországon.

Ebben a kis országban, ahol szerettek élni az emberek, ahol számos területen láttak már jobb megélhetőséget, jól termelő ipart, megfelelő mennyiségű és minőségű mezőgazdasági termékeket (gabona, állat, gyümölcs vele a konzervipar) stb. Mára már minden az enyészeté, a felújított ipari üzemek, vágóhidak, különböző feldolgozó üzemek. Ezeket most ismét helyre kellene állítani.

Én csak azt látom, és tapasztalom, hogy hazánkban, ami jelenleg történik, és ha azt helyre kívánja állítani a normális kerékvágásba a választás után, amihez igen csak nagy bátorság kell, és nagy akarat.

Most azt lehet érzékelni, a Fidesz minden területen szinte leamortizálja ezt az országot annyira, hogy valóban nagyon nehéz lesz felemelni onnan, ahol jelenleg most van.

Az orvosok, diákok, rendőrök, tűzoltók el kívánják hagyni az országot jobb megélhetés reményében, de nem csak Ők vannak így, hanem számos katona kollégám is jelezte már, ha meggondolom, és a külföldi ajánlatot elfogadom, akkor többen követnének. Igaz még nem döntöttem el, de hamarosan meg kell adnom a választ a barátomnak.

Nem tudom, mit hoz a jövő, de eddig nekem több mint 10 millió Ft kárt okozott ez a kormány az elmúlt években. Reménykedem abban, hogy nem elhagynom, hanem szolgálnom kell a hazám.


Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

6. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

7. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

8. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

9. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

10. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

11. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

12. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

13. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

14. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

15. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

16. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

17. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

18. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

19. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

20. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

21. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

22. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

23. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

24. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

25. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

26. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

27. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

28. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

29. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

30. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

31. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

32. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

33. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

34. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

35. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

36. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

37. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

38. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

39. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

40. Várak-Várromok-Kastélyok (Hadviselés) Lovagi Kultúrák és Kézifegyverek

► Ez a honlap Magyarország várait, várromjait és kastélyait igyekszik bemutatni, a sötét középkor hadviselésével együtt.

varak-varromok-kastelyok.hupont.hu

41. Házikedvencek, szórakozás, és minden ami jó

► Sok szertettel köszöntök minden kedves látogatót az oldalamon!!! Remélem mindenki talál az érdeklődésének megfelelő leírást.

szandra-hannah.hupont.hu

42. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

43. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

44. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

45. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

46. Szentek és Boldogok élete

► Ez az oldal Szentek és Boldogok életével foglalkozik!Remélem itt megtalálod annak a szentnek vagy boldognak az életét akit keresel!

szentekelete.hupont.hu

47. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

48. DR. TÓTH LORETTA FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS TATA

► 2890 Tata, Alkotmány u. 16. Bejelentkezés: 06-30-5120214 - Felnőtt és gyermek teljes körű fül-orr-gége szakorvosi vizsgálat, arcüreg ultrahang, allergiavizsgálat, hallásvizsgálat, góckutatás, rákszűrés, fülakupunktúra, homeopátia, természetgyógyászat

drtothloretta.hupont.hu

49. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

50. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

51. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

52. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54, 06/70-4275094

szervizkozpont.hupont.hu

53. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

54. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

55. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

56. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

57. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

58. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

59. CsAk CsAjOkNaK oLdAl

► ReMéLeM tEtSzIk A hOnLaP És Jó SzÓrAkOzÁsT KíVáNoK

csajooknak.hupont.hu

60. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

61. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

62. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

63. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

64. Savonius Balaton Vertical Windrotor Experiment & Workshop 2008-2018

► Savonius Balaton = különbözö Modellek elkészítésének szemléltetése Experimental Werkstatt: Peter Borsanyi Techniker

savonius-windrotor.hupont.hu

65. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

66. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

67. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

68. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

69. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

70. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

71. Tökmag gyerekcipő bolt, Szamos supinált cipő, Salus supinált gyerekcipő

► Supinált talpú gyerekcipők,szandálok,Salus supinált gyerekcipő, Supi+Bokor gyerekcipő,Szamos supinált gyerekcipő, Linea gyerekcipő, Falcon gyerekcipő, Florens gyerekcipő, Szamos kölyök gyerekcipő, D.d Step gyerekcipő

gyerekcipobolt-tokmag.hupont.hu

72. SASHALMI ÉTKEZDE

► Családias hangulatú étkezde, barátságos árakkal. BUDAPEST, 1163. Veres Péter út 33. Telefon : 06 30 579-1630

etkezde.hupont.hu

73. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

74. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

75. HONDA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Kft-nél Miskolcon

► HONDA (Accord,Civic,City,CR-V I.-II-III-IV.,CR-Z,Crosstour,Crx,Element,FR-V,HR-V,Insight,Integra,Jazz,Legend,Logo,Mdx,Nsx,Pilot,Prelude,Ridgeline,S2000,Shuttle,Stepwgn, Stream gyári-utángyártott alkatrészek széles válaztékban

honda-alkatreszek.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 28
Heti: 39
Havi: 651
Össz.: 50 851

Látogatottság növelés
Oldal: Javaslat
JUHÁSZ SÁNDOR - © 2008 - 2018 - juhaszsandor.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »